Zarejestruj jednostkę

Zarejestruj Drużynę/Gromadę  Metodyka
  W przypadku drużyn wielopoziomowych i jednostek NS zaznacz metodyki, którymi pracujecie.
  ZuchyHarcerzeHarcerze starsiWędrownicy

  Chorągiew
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek Harcerstwa Polskiego moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w zgłoszeniu w celu realizacji tego Projektu oraz w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu przez ZHP z gromadą/drużyną, którą reprezentuję, która zgłosiła swój udział w realizacji Projektu – szczegóły.

  Niestety, termin na zarejestrowanie jednostki w IV etapie już minął.

  Zapraszamy do zapoznania się z EkoInspiracjami, które mogą wzbogacić program roczny drużyny.

  Print Friendly, PDF & Email