O propozycji

"Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać"

logo_web

Realizacja propozycji programowej odbywała się w roku harcerskim 2020/2021, obecnie nie jest planowane wznowienie jej w tej formule w nadchodzącym roku. Pozostawiamy jednak wszystkie treści z nią związane, ponieważ pozostają one wciąż aktualne. Zachęcamy Was do dalszego wykorzystywania zgromadzonych tu materiałów, czy też realizacji jej w ramach planów jednostek na kolejne lata. 

 

 

„EkoGromada i EkoDrużyna” to propozycja programowa skierowana do gromad i drużyn, która została stworzona przez Wydział Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP. Jej głównym zadaniem jest skupienie się na kształtowaniu postaw proekologicznych i zero waste, współdziałaniu z przyrodą oraz zrozumieniu procesów, które w niej zachodzą. To jednocześnie element wdrażania w życie „Polityki środowiskowej ZHP”, propagowania wiedzy i służby na polu ekologii, czy popularyzacji działań ekologicznych w codziennym życiu.

Dzięki udziale w tym projekcie poznacie „Politykę środowiskową ZHP” – to obowiązujący nas wszystkich dokument, który pokazuje jak należy pracować, aby nie wpływać negatywnie na środowisko. Sama jego lektura może nie być wystarczająca do zrozumienia i nauczenia się zasad. Dlatego też polecamy uczenie przez działanie właśnie poprzez EkoInspiracje zawarte w propozycji „EkoGromada i EkoDrużyna”.

Do realizacji tej propozycji zachęcamy wszystkie gromady i drużyny. Trwa ona w ciągu roku harcerskiego 2020/2021, z podziałem na 4 tematyczne etapy zawierające inspiracje ekologiczne, które ułatwiają podjęcie działań na rzecz środowiska naturalnego. Poszczególne etapy to:

W każdym z nich znajduje się około 20 EkoInspiracji. To pomysły, które w ciekawy sposób pokazują dany problem, stawiają wyzwania i dostarczają materiałów do dalszego zdobywania wiedzy. Waszym zadaniem jest wybranie najciekawszego z pomysłów, który będzie odpowiadał na Wasze potrzeby, i zainspirowanie się do harcerskiego działania z nim związanego. Dodatkowo, przy każdej inspiracji znajdują się sprawności, których część wymagań można spełnić w trakcie realizacji opracowanych przez Was zadań. Po ukończeniu danego etapu za pomocą stworzonego portalu wysyłacie krótki raport pokazujący Wasze działania, które wykonaliście w ramach danej EkoInspiracji. Jeśli podjęliście realizację EkoInspiracji, pracowaliście zgodnie z metodą harcerską, zrealizowaliście przynajmniej jedną służbę na rzecz środowiska, na koniec trwania propozycji otrzymacie miano EkoDrużyny lub EkoGromady nadane przez Naczelniczkę ZHP.

Projekt ten jest realizowany we współpracy z Fundacją WWF Polska. Opracowany materiał został sprawdzony przez specjalistów od ekologii, którzy przekazali ZHP swoje rekomendacje. Ponadto, wzięcie udziału w „EkoGromadzie i EkoDrużynie” umożliwia bycie częścią programu “Earth Tribe” – stworzonego przez WOSM we współpracy z WWF. Jest to program wspierający działania na rzecz osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza tych dotyczących ochrony środowiska, klimatu i odpowiedzialnej konsumpcji. Już teraz zapraszamy Was do zdobywania wyjątkowej odznaki, “Champions for Nature” – propozycji działań przygotowanej dzięki współpracy  WOSM i WWF International. Każdy z tematów we współzawodnictwie “Ekodrużyna” będzie miał szansę być zrealizowany w ramach wymagań tej odznaki (więcej informacji znajdziecie na stronie: http://earthtribe.scout.org/).

0
ZAREJESTROWANE JEDNOSTKI
Print Friendly, PDF & Email